ســوالــات رایــج شــمــا

سوالات متداول

سـوالات حـقوقی، پاسخ هـای سـاده

برای دفاع از حقوق خود، باید ابتدا حقوق خود را بشناسید. این کار را می توانید با مطالعه قانون و مشورت با یک وکیل انجام دهید.

وکالت در طلاق، به معنای اختیار دادن طلاق همسر به شخص دیگری است. این وکالت می تواند به صورت مطلق باشد، به این معنا که وکیل می تواند بدون محدودیت همسر را طلاق دهد. همچنین می تواند به صورت مقید باشد، به این معنا که وکیل تنها در شرایط خاصی می تواند همسر را طلاق دهد.

در وکالتنامه طلاق باید مواردی همچون : نام و نام خانوادگی زوجین، شماره شناسنامه و کد ملی زوجین ، تاریخ عقد ، اختیارات وکیل در طلاق، شرایط طلاق، تاریخ و امضای زوجین و وکیل و… قید شود.

حق الوکاله پرونده طلاق بسته به نوع دعوا اعم از طلاق از سوی زن یا طلاق از سوی مرد یا طلاق توافقی متفاوت است، شامل هزینه ثبت دادخواست، هزینه مشاوره خانواده، هزینه دادرسی و هزینه اجرای حکم است. این هزینه ها بسته به شرایط پرونده و شهر محل اقامت زوجین، متفاوت است.

cta

جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با ما در تماس باشید.

cta

جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با ما در تماس باشید.

ارسال سوال

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rate this page