دعـاوی مــلــکــی

سوالات دعـاوی مـلـکـی

دعاوی ملکی ناشی از اختلافات در مورد یک ملک ، یا قراداد های مربوط به ملک میشود.

 

انواع دعاوی ملکی:

دعاوی  ملکی در یک تقسیم بندی کلی خود شامل سه بخش هستند

1-دعاوی ملکی حقوقی

2- دعاوی ملکی کیفری

3- دعاوی ملکی ثبتی 

 

 

وکیل متخصص ملکی

گروه وکلای سخا متشکل از وکلای با تجربه در ضمینه ملکی ، همواره در سالیان طولانی توانسته است بخش بزرگی از پرونده های ملکی را حل و فصل نماید ، دعاوی ملکی با توجه به پیچیدگی و دشوار بودن آن نیازمند به کار گیری  بهترین راه حل توسط وکیل متخصص ملکی را دارد. 

 

 

ملکی

سوالات دعاوی ملکی خود را در بخش ذیل مطرح نمایید

ارسال سوال

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rate this page