دادگاه خانواده

دادگاه خانواده

دادگاه خانواده، دادگاهی است که قوه قضاییه برای رسیدگی به اختلافات مربوط به امور خانواده تعیین کرده‌ و به طور اختصاصی به دعوای خانوادگی رسیدگی می نماید. این دادگاه به موجب قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱) به عنوان یک دادگاه اختصاصی تشکیل گردید البته دادگاههای خانواده مراجع استثنایی و اختصاصی نیستند بلکه شعبی از دادگاههای عمومی به حساب می ایند و تا قبل از تصویب این قانون، شعبی از دادگاه عمومی حقوقی به طور تخصصی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نمودند

انواع دعاویی خانوادگی

طبق ماده 4 قانون حمایت از خانواده دعوایی ذیل در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 1. نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
 2. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح
 3. شروط ضمن عقد نکاح
 4. ازدواج مجدد
 5. جهیزیه
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 8. تمکین و نشوز
 9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 10. حضانت و ملاقات طفل
 11. نسب
 12. رشد، حجر و رفع آن
 13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین
 14. نفقه اقارب
 15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
 16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
 17. اهدای جنین
 18. تغییر جنسیت

نشانی های دادگاه خانواده تهران:

۱-    مجتمع قضایی خانواده ۱
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹

۲-    مجتمع قضایی خانواده ۲

نشانی: والنجک خیابان عدالت
تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱

ارسال سوال

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rate this post