طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اساس این مصوبه یکسال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیر منقول باید به ثبت رسمی برسد.

سناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمی‌شود و کلاهبرداران نمی‌توانند با قولنامه، سند رسمی را باطل کنند

Rate this post